Periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.
U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet

Déze voorwaarden:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de instelling afsluit. In ons geval de Protestantse Gemeente Amersfoort.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Wilt u zelf een overeenkomst sluiten zonder notaris? Dan kunt u deze overeenkomst hier downloaden.

Start typing and press Enter to search